Presentatie herbestemming Kunstenlab

Eigenaar Jamal Ammi en architect Jeroen Steenbergen hebben afgelopen maandagavond de plannen voor het voormalig Kunstenlab gepresenteerd voor ruim 40 inwoners van de Raambuurt. Er wordt verwacht dat de nieuwe bewoners van de 39 te realiseren huurstudio’s in het voorjaar van 2016 hun intrek zullen nemen in dit Rijksmonument. De presentatie was kort maar duidelijk waarna er voldoende tijd was voor vragen van de aanwezigen, onder andere over de aanpassingen aan het pand, het bestemmingsplan en de parkeerbelasting in de wijk.

Aanpassingen aan het gebouw

Aangezien het pand een Rijksmonument is, mag er met name aan de buitenkant niet veel worden veranderd. Juist de typische bouwstructuur is kenmerkend voor het pand, net als een aantal zuurkassen en deuren aan de binnenkant. Deze waardevolle eigenschappen van het gebouw zullen en moeten intact blijven. Het enige dat aan de buitenkant zal veranderen is de plaats van de ingang. Deze zal iets worden opgeschoven, (vanaf het huidige fietsenhok gezien iets naar rechts), zodat deze aansluit op het trappenhuis. Ook zal er één raam worden toegevoegd in de zijgevel, precies op de plaats waar vroeger ook een raam heeft gezeten. Binnen zullen met name in de openbare ruimtes zoals de verkeersgang monumentale elementen naar voren komen om de sfeer van het gebouw te behouden. De appartementen (40 a 50 m²) zullen ruimtelijk worden ingedeeld door het plaatsen van een entresol, een halve tussenverdieping. Er wordt nog gevraagd of er wat verandert aan de ramen. Architect Jeroen Steenbergen legt uit dat in verband met omgevingsgeluidsoverlast er – net zoals nu het geval is in de ruimte waar de presentatie wordt gehouden – achterzetramen zullen worden geplaatst die aan de huidige geluidsnormen voldoen. Qua sfeer zal dat geen effect hebben op de uitstraling van de kenmerkende raampartijen.

Parkeerplaatsen

Hoewel de ervaring leert dat lang niet alle bewoners in de binnenstad een auto hebben, moet de bouw toch voldoen aan de normen gesteld door de gemeente en zullen er bij de woningen minimaal 35 parkeerplaatsen worden gerealiseerd (de norm is 0,9 per appartement). Dit kan gerealiseerd worden op het terrein buiten het gebouw, waar nu ook reeds enkele parkeerplaatsen zijn. Deze grond hoort bij het gebouw en is dus eveneens eigendom van Jamal Ammi. Vanaf de muur tussen de parkeerplaatsen en de jeu-de-boules-baan is het weer gemeentegrond. Er werd gevraagd of bewoners in aanmerking zouden kunnen komen voor een parkeervergunning voor de Raambuurt, dit in verband met de nu al hoge parkeerbelasting in de wijk. Jamal Ammi legt uit dat hij verplicht is parkeergelegenheid te bieden aan de bewoners en deze dus ook geenszins in aanmerking zullen komen voor een andere parkeervergunning. Voor alle fietsen kan ook genoeg ruimte gecreëerd worden op eigen terrein. De huidige fietsenstalling biedt al veel plaatsen en ook inpandig zullen er plekken komen om fietsen te stallen.

Kunstenlab_foto2_Lab

Doelgroep

Er wordt gevraagd naar de doelgroep: welke groep huurders willen ze aantrekken, wordt er geselecteerd, wat wordt de huurprijs? De huurprijs zal rond de EUR 700 komen te liggen, waarmee ze nog net onder de huursubsidiegrens van EUR 710 zullen zitten. Op deze manier is de doelgroep in ieder geval groot genoeg om voldoende huurders te trekken. Studenten behoren niet tot de doelgroep en vanwege de grootte van de studio’s zullen de huishoudens uit één, maximaal twee bewoners bestaan. Meest voor de hand liggen alleenstaanden of starters op de arbeidsmarkt. Jamal Ammi geeft nog aan dat het voor de verhuurder in principe ongunstig is om huurders te hebben die subsidie krijgen omdat deze daar een extra belasting voor moet betalen. De woningen zullen worden aangeboden via een bemiddelaar, in dit geval Huurwijs.

Bestemmingsplan

Een vraag die meerdere bewoners wilden stellen was of het bestemmingsplan niet gewijzigd moet worden omdat het gebouw nu een woonfunctie krijgt. Daarop antwoordt Ammi dat het gebouw – verrassend genoeg – een dubbele functie had en er dus altijd al een woonbestemming op zat. Er is wel een omgevingsvergunning (vroeger ‘bouwaanvraag’ genoemd) ingediend. Het besluit daarop zal gepubliceerd worden en gedurende zes weken ter inzage liggen bij de gemeente. Wanneer de huidige huurders er in oktober allemaal uit zijn kan de bouw beginnen en dan zou alles binnen zes maanden klaar kunnen zijn. Van het bouwverkeer hoeven de buurtbewoners geen overlast te verwachten gezien de verbouwingen met name inpandig plaatsvinden en het bouwverkeer op eigen terrein kan parkeren.

Er wordt nog gevraagd of de buurtbewoners nog een keer zouden kunnen komen kijken als alles klaar is en dat vindt Jamal Ammi geen probleem. Hij geeft ook aan dat hijzelf de naam Kunstenlab wel heel mooi had gevonden voor het gebouw, maar dat deze naam is “meegenomen” naar het Havenkwartier. Een naam met verwijzing naar kunst, laboratorium en wonen zou mooi zijn. Hij vraagt eventuele ideeën vooral aan hem door te geven!