Welkom

Wij zijn een buurtvereniging die zich inzet voor de Raambuurt in Deventer als leefomgeving en haar bewoners. De buurtvereniging is opgericht op 29 oktober 1980 als vereniging voor ontspanning en contacten. In de periode 1995-1998 tijdens de bodemsanering, is de buurtvereniging een klankbordgroep en contactgroep geweest voor de Raambuurt en tussen de Raambuurt en de gemeente Deventer.

Het stand punt van de Raambuurt vereniging en het bestuur m.b.t. de actie tegen motoren overlast.

Via allerlei berichtgevingen in de tv, kranten, sociale of andere media kanalen, is er mogelijk een onduidelijkheid ontstaan over het standpunt van de Raambuurt vereniging m.b.t. de motoren overlast actie rondom de Willemina brug.

Het Bestuur van de Raambuurt vereniging heeft geen standpunt gevraagd aan al onze leden, en daarmee heeft de Raambuurt vereniging als geheel ook geen standpunt ingenomen.

Het Bestuur van de Raambuurt vereniging heeft zelf ook geen standpunt in genomen of gecommuniceerd m.b.t. de overlast motoren actie. Het bestuur heeft wel meegewerkt aan; het delen van de informatie over deze actie en het bestuur heeft de initiatiefnemers in de begin fase van dit initiatief geadviseerd over de mogelijkheden tot organisatie.

In algemene zin:
Wij als bestuur kunnen en willen geen mening of standpunt innemen en verkondigen. Als bestuur zijn wij er om de leden te informeren en om de leden hun meerderheidsstem kracht te geven. Het bestuur kan alleen na raadplegen van de leden de aangenomen meerderheidsstem uitspreken. De bestuursleden streven er naar om onze meningen en ideeën als privépersoon los te koppelen van onze bestuurstaken.

Mvg Mark-Jaap ten Hove

Buurthuis is weer gedeeltelijk open

Het Buurthuis is vanwege de corona maatregelen lange tijd gesloten geweest, nu er versoepelde maatregelen gelden, gaan we weer gedeeltelijk open.


Wat u hier van merkt

  • U zult weer verschillende mensen in het gebouw aanwezig zien.
  • Er worden weer lessen gegeven in
  • Er zijn weer kleine vergaderingen mogelijk
  • De summerfun zal naar alle waarschijnlijkheid wel door gaan, in aangepaste vorm


Er zullen nog geen kinderpartijen mogelijk zijn. Voor extra informatie kunt u altijd met ons contact opnemen via email

Raambuurt fietstocht

Het zomerseizoen is in zicht en daarmee, hopelijk, het mooie weer. Ook dit jaar organiseert de Raambuurt fietstochten. Genieten van natuur, frisse lucht, een gezellig gesprek en niet te vergeten, de benodigde beweging. Onderstaand informatie hoe u kunt deelnemen.

Dinsdagavond 3 april 
Inschrijven: vanaf 18.30u
Vertrek: 19.00u
Kosten (inclusief koffie): leden €2,-, niet-leden €3,-

Deelname voor gewone fietsen en e-bikes. De snelheid is circa 17 km/u, de afstand circa 25 km. Voor informatie kunt u terecht bij Wim Steegink, 06-49930766.

De volgende fietstochten vinden plaats op dinsdagavond 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli, -vakantie-, 28 augustus, 11 september, 25 september en op zondag 7 oktober.

We zien u graag!