Welkom

Wij zijn een buurtvereniging die zich inzet voor de Raambuurt in Deventer als leefomgeving en haar bewoners. De buurtvereniging is opgericht op 29 oktober 1980 als vereniging voor ontspanning en contacten. In de periode 1995-1998 tijdens de bodemsanering, is de buurtvereniging een klankbordgroep en contactgroep geweest voor de Raambuurt en tussen de Raambuurt en de gemeente Deventer.

Wil je lid worden van onze buurtvereniging? Graag!
Als lid ontvang je de nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten en je krijgt de mogelijkheid om het buurthuis te huren.
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Opgave kan via penningmeester@raambuurt.nl.

Nieuwsbrief Sluiskwartier – Nr. 6

Wij willen u graag informeren over de aanstaande sloopwerkzaamheden in het Sluiskwartier. Deze werkzaamheden maken deel uit van een groter herontwikkelingsproject dat tot doel heeft om de leefbaarheid en het gebruik van de ruimte in dit gebied te verbeteren.

Voortgang sloopwerkzaamheden
In de eerste fase van de sloop wordt het asbest uit de woningen verwijderd. Daar is eind maart mee gestart. Tijdens de asbestsanering is aanvullend asbesthoudend materiaal ontdekt dat moest worden onderzocht en verwijderd. Dat heeft extra tijd gekost. De asbestsanering wordt in juni afgerond.

Lees verder

Wat te doen bij overlast jongeren?

Het weer knapt op en dat betekent dat we weer meer jongeren op straten en pleinen gaan zien. Niets mis mee, totdat er overlast wordt ervaren door vervuiling, vernieling, lawaai of ander ongewenst gedrag. Wanneer er sprake is van dit gedrag moeten we met elkaar zorgen dat de signalen op de juiste plek komen. In dit geval is dat jongerenwerk van Raster. Zij komen in haar ambulante rondes graag in contact met deze jongeren.

De jongerenwerker in onze wijk is:
Engin Yildiz: e.yildiz@rastergroep.nl

In acute gevallen, neemt u natuurlijk contact op met Politie en handhaving. In andere gevallen is het jongerenwerk een goed alternatief. Zij leggen ook graag preventief contact.

Bij twijfels of vragen kunt u ook contact opnemen met de opbouwwerker van het Voor Elkaar-team (Deventer Binnenstad en De Hoven):

Robert Lentelink
Tel. (incl. WhatsApp): 06-34650369
Mail: r.lentelink@voorelkaarteamsdeventer.nl
Insta: @robert_opbouwwerker_binnenstad

www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Nieuwsbrief Sluiskwartier – nr. 2

Uitnodiging

De komende jaren, van 2022 tot 2025, knapt de gemeente het Sluiskwartier op
Karakteristieke panden worden in ere hersteld en andere worden gesloopt en nieuw
gebouwd. Vanaf het Pothoofd krijgt verkeer toegang tot de Brinkgarage. Een park zorgt
voor een groene aansluiting van het Sluiskwartier op de Raambuurt. De rijke historie van
dit onderdeel van de Raambuurt wordt weer zichtbaar. Het industriële karakter en de oude
details zijn hierbij een inspiratiebron.
Lees verder

Hoe werkt het bij de laadpalen in de Raambuurt?

Hoe werkt het bij de laadpalen in de Raambuurt?

– Deze plek is gereserveerd voor vergunninghouders zone Schilwijken.
– De grote regel is dat men nadat de auto is opgeladen de auto weer
verplaatst. Blijkt dat mensen te lang bij de laadpaal hangen (laadpaal
kleven) dan wordt een parkeerduur beperking ingesteld. De
verguninghouder mag dan maximaal 8 uur aaneengesloten op de plek
van de laadpaal staan de laden.
– Dan kan het zijn dat er geen vergunningplek Raambuurt meer
beschikbaar is, maar het parkeerterrein aan de Sluisstraat valt ook
onder de zone voor de vergunninghouders zone Schilwijken. Hier is
de parkeervergunning ook geldig.
– De parkeerwachten kunnen zien dat de auto vol is en dat er
vergunninghouder zone Schilwijken is, in eerste instantie volgt geen
boete, tenzij parkeerduur beperking.
– Heeft een auto geen geldige parkeervergunning dan kan deze een
dagkaart van 20 euro kopen om op die plek te laden. Heeft iemand
niet betaald, en geen geldige parkeervergunning dan wordt er beboet.
– Er wordt ook bekeurd wanneer er een vergunninghouder zone
Schilwijken staat die niet aan het laden is.


Een passant kan dit tegenwoordig niet meer zien; alles is digitaal.
We hopen dat Raambuurters met een elektrische auto zich dmv een app
organiseren tbv henzelf.

Voor gasten kan er gewezen worden op dit systeem; de bestaande
laadplekken in de Brinkgarage en in de Boreelgarage.

We hoeven dus geen hinder te verwachten van Binnenstad
vergunninghouders die laden. Zij zullen boete ontvangen en leren daar
weer van!

Het bestuur zal dit zetten op de website van de Raambuurt Vereniging.

De palen zijn eigendom van een commerciële partij. Die partij kan
waarnemen dat er aan “paalplakken” wordt gedaan. Blijven staan en niet
laden. Daar hebben zij geen belang bij en melden dat daarom bij de
Gemeente: actie ondernemen.

Een nieuwe aanvraag laadplek. De start van waar dan? Begint op papier
met een aantal keuzes zoals de kabels en leidingen in de grond of breedte
van de stoep. Een aanvraag in de Gieterijstraat zal daarom niet de voorkeur
hebben, er wordt eerst gekeken naar een betere plek in de buurt.

15 mei 2021

Buurthuis is weer gedeeltelijk open

Het Buurthuis is vanwege de corona maatregelen lange tijd gesloten geweest, nu er versoepelde maatregelen gelden, gaan we weer gedeeltelijk open.


Wat u hier van merkt

  • U zult weer verschillende mensen in het gebouw aanwezig zien.
  • Er worden weer lessen gegeven in
  • Er zijn weer kleine vergaderingen mogelijk
  • De summerfun zal naar alle waarschijnlijkheid wel door gaan, in aangepaste vorm


Er zullen nog geen kinderpartijen mogelijk zijn. Voor extra informatie kunt u altijd met ons contact opnemen via email