Werkzaamheden Sluiskwartier – Brief, 20 januari 2016

Geachte heer, mevrouw,

U bent bewoner, omwonende of op een andere manier betrokken bij het Sluiskwartier. In deze brief vindt u informatie over de laatste stand van zaken rondom het Sluiskwartier. Dit in het kader van de recente politieke besluitvorming.

Op 28 januari 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringskader ‘Ondertussen in het Sluiskwartier’. Hierin zijn de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het Sluiskwartier opgenomen. Inmiddels is ook de uitvoering gestart met onder andere de herinrichting van het Pothoofd.

Sinds september is de gemeenteraad echter opnieuw in discussie over de invulling van het Sluiskwartier. In december heeft de gemeenteraad besloten dat het college van B&W, naast het huidige Uitvoeringskader, aanvullende varianten moet uitwerken voor de invulling van het Sluiskwartier waarbij (een gedeelte van) de huidige panden langs het Pothoofd behouden blijven. Op een later moment neemt de gemeenteraad een beslissing over de toekomst van het Sluiskwartier.

Gezien deze stand van zaken zet de gemeente de geplande werkzaamheden op basis van het huidige Uitvoeringskader op pauze, totdat de nadere besluitvorming door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Dit betekent een pauze voor:

  • de sloop van panden aan het Pothoofd;
  • de verkoop van panden in het Sluiskwartier;
  • de uitbreiding en verbetering van het parkeerterrein / openbare ruimte in het Sluiskwartier.

De herinrichting van het Pothoofd is inmiddels nagenoeg gereed. De verwachting is dat de weg zaterdag 23 januari weer open is voor het verkeer. In het voorjaar, als het weer beter is, gaat de weg nog 1 dag dicht om de laatste laag asfalt aan te brengen.

Mocht u over deze brief of over het vervolgproces rondom het Sluiskwartier nog vragen hebben, neemt u dan contact op met mij op het algemene nummer van de gemeente: 14 0570.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Arthur Borst
Projectmanager Sluiskwartier
Gemeente Deventer