Verslag voorlichtingsavond luchtkwaliteit – 12 januari 2016

In de voorbereiding van de voorlichtingsavond van 12 januari hebben er diverse gesprekken tussen dhr. Sandorp (Gemeente Deventer) en dhr. Paul Wensveen (GGD IJsselland) en ondergetekenden plaats gevonden. Uitgangspunt was vooral de verkeersdrukte en luchtkwaliteit op het Emmaplein/Kazernestraat. De toegenomen verkeersdrukte die veroorzaakt wordt door doorgangsverkeer, de parkeergarage Boreel, bevoorrading van de winkels en bedrijven op de Boreel.

Verder kwam ter sprake of de omleidingsroute die Rijkswaterstaat bij calamiteiten op de A1 hanteert nog wel acceptabel is, gezien de extra belasting die dit legt op het verkeer in de binnenstad. Onze vraag aan de gemeente om een meting van verkeershoeveelheid en fijnstof uit te voeren werd door wethouder Rorink afgewezen uit financiële overwegingen.

Uiteindelijk zijn er stappen gezet om dit thema binnen de wijk van de Raambuurt bespreekbaar te maken en hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de faciliteiten die het buurthuis ons aanreikte.

Wat is nou de conclusie van deze bijeenkomst?

Door de Gemeente is gekeken of er door kleinschalige veranderingen de verkeersstroom aangepast kan worden om de druk op het knelpunt Emmaplein/Kazernestraat te verminderen. De heer Sandorp, milieudeskundige gemeente Deventer, had het over laaghangend fruit: maatregelen die zonder veel kosten doorgevoerd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door de in- en uitrit van de parkeergarage Boreel zodanig aan te passen dat het verkeer niet genoodzaakt is om bij het verlaten van het Boreel terrein de route via de rotonde te moeten nemen. Dit zou al een extra belasting weg nemen.

Dit voorbeeld geeft al aan dat het niet alleen om milieutechnische zaken gaat maar dat ook de verkeerstechnische factor een grote rol speelt. En je zou je als burger kunnen afvragen hoe het samenspel tussen deze disciplines liggen. Is het de onbegrensde verkeersdrukte die geen recht doet aan de gezondheid van de burger en is die belangrijker dan economische belangen? Dat groei en winst, die ten koste van het leefmilieu gaan, geen duurzame vooruitgang bieden is algemene kennis.

Het tweede gedeelte van de avond ging over het binnenklimaat. Dhr. P. Wensveen en Marieke Dijkema, beiden van GGD IJsselland/Twente, gaven duidelijke voorlichting hoe je zelf met ventilatie het klimaat binnenshuis gezond kunt houden. Natuurlijk kwam er de opmerking dat het luchten door een raam of deur open te zetten er ook voor zorgt dat de fijnstof het huis komt binnendwarrelen. Bovendien is het door geluidsoverlast niet raadzaam om de ramen naar de straatkant te openen. In ons huis (Emmaplein 6) zijn gedurende een aantal weken metingen naar de CO2-waarde uitgevoerd; resultaat een zeer hoge waarde. Een verhoogde CO2-waarde geeft ook allerlei gezondheidsklachten. Dus dien je je je huis te luchten en te ventileren, ook al heb je kans dat hierdoor vervuilde buitenlucht je kamer inkomt. Het is dan kiezen tussen twee kwaden.

Uiteindelijk was ons doel om via deze bijeenkomst de bewoners van de Raambuurt bewust te maken van de leefomstandigheden in hun huis en de mogelijkheid om daar mee om te gaan. We hadden de indruk dat veel bezoekers van de bijeenkomst ook nadenkend en gemotiveerd naar huis gingen. Ook al heeft deze avond geen pasklare oplossingen gebracht, misschien moeten we met de beeldspraak van Dhr. Sandorp kijken naar het hoger hangende fruit en dat is de uitnodiging aan alle bewoners van de Raambuurt en van Deventer om zich daar voor in te zetten.

Jan en Hilla van Onzen