ZZP café en ondernemersontmoeting

Dit is een plan in uitwerking door het team “ontmoeting”. Geef hieronder een reactie of doe mee met de uitwerking.


Raambuurt challenge

Uitwerking plan

Datum: januari 2018

Door: Taakgroep ‘ontmoeting’, Raambuurt.

RaamWerk: ondernemersontmoeting in de Raambuurt

Er zijn best veel ondernemers gevestigd in de Raambuurt. Werkzaam bij de zichtbare ondernemingen in de gerenoveerde pakhuizen en in het complex ‘De Nieuwe Poort’, maar ook vele onzichtbare ondernemers die als zelfstandige professional aan het werk zijn of zelf een onderneming voeren elders in stad of land. Een telling op de site van de KvK Komt op totaal 150 ondernemers in de Raambuurt en Knutteldorp.

Voor deze ondernemers willen wij een structurele ontmoeting organiseren.

Waarom?

Als ondernemers elkaar kennen, kunnen ze zo gemakkelijk:

    • terugvallen op elkaar kennis, competenties en capaciteit.
    • ervaringen uitwisselen over zaken die hen bezighouden: hoe doe jij dat?
    • nieuwe dwarsverbanden in de wijk creëren
    • business genereren

En dat is goed voor de sociale cohesie in de buurt en voor de lokale economie.

Wat?

Wij willen periodiek een activiteit organiseren waarbij ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. We doen dat via een tweeledig programma:

 1. Een groep geïnteresseerde ondernemers legt een bedrijfsbezoek af bij één van de in de Raambuurt gevestigde ondernemingen. De gastonderneming krijgt daar de gelegenheid om het bedrijf te presenteren.
 2. Vervolgens vindt er in het buurthuis een borrel plaats waar verder gepraat kan worden en waar de individuele ondernemers zich kunnen presenteren op de zeepkist. Ook de ondernemers die niet bij het bedrijfsbezoek konden of wilden zijn, zijn hier welkom.

Wij willen in het voorjaar 2018 een drietal van dergelijke ontmoetingen realiseren om te kijken of er voldoende interesse voor is. Bij succes zal het voortgezet worden waarbij steeds één van de aanwezigen het stokje krijgt overgedragen om het de volgende keer te organiseren.

Met wie gaan we dit doen?

Uiteraard met de ondernemers van en in de Raambuurt.

De organisatoren voor de eerste drie ontmoetingen zijn Nicolette Verkooij, Serena Frijters en Wim Thijssen.

Is er draagvlak?

Bij de gevestigde ondernemers is zeker draagvlak; een tweetal bedrijven dat is gevraagd of zij hieraan mee zouden willen doen reageerde enthousiast.

Of het concept aanslaat bij de individuele professional en ondernemer, gaan we achter komen door het een aantal keer te organiseren.

Wie doet wat en met wie?

De drie genoemde personen organiseren de eerste drie ontmoetingen in de periode februari tot en met juni 2018.

Wim zal bij de KvK een adressenbestand van ondernemers opvragen en in samenspraak met het bestuur van de buurtvereniging de communicatie verzorgen.

Gezamenlijk zullen zij de gastheer en gastvrouw zijn bij de borrel in het buurthuis en de bar bemannen.

Gezamenlijk zullen we de brieven bij de ondernemers bezorgen.

Nicolette zal een drietal fotolijstjes met historische foto’s van de Raambuurt maken als attentie voor het deelnemende bedrijf.

Wat gaat het kosten?

   • 40 euro voor het adressenbestand KvK, enveloppen en papier.
   • de huur voor het buurthuis: € 22,50 per keer: € 67,50 voor drie keer.
   • een attentie voor het bedrijf: € 25 per keer is totaal € 75.
   • Totale budget dus: €182,50

Ideeën zijn welkom in de vorm van een reactie.

Geef een reactie