Welkom

Wij zijn een buurtvereniging die zich inzet voor de Raambuurt in Deventer als leefomgeving en haar bewoners. De buurtvereniging is opgericht op 29 oktober 1980 als vereniging voor ontspanning en contacten. In de periode 1995-1998 tijdens de bodemsanering, is de buurtvereniging een klankbordgroep en contactgroep geweest voor de Raambuurt en tussen de Raambuurt en de gemeente Deventer.

Hoe werkt het bij de laadpalen in de Raambuurt?

Hoe werkt het bij de laadpalen in de Raambuurt?

– Deze plek is gereserveerd voor vergunninghouders zone Schilwijken.
– De grote regel is dat men nadat de auto is opgeladen de auto weer
verplaatst. Blijkt dat mensen te lang bij de laadpaal hangen (laadpaal
kleven) dan wordt een parkeerduur beperking ingesteld. De
verguninghouder mag dan maximaal 8 uur aaneengesloten op de plek
van de laadpaal staan de laden.
– Dan kan het zijn dat er geen vergunningplek Raambuurt meer
beschikbaar is, maar het parkeerterrein aan de Sluisstraat valt ook
onder de zone voor de vergunninghouders zone Schilwijken. Hier is
de parkeervergunning ook geldig.
– De parkeerwachten kunnen zien dat de auto vol is en dat er
vergunninghouder zone Schilwijken is, in eerste instantie volgt geen
boete, tenzij parkeerduur beperking.
– Heeft een auto geen geldige parkeervergunning dan kan deze een
dagkaart van 20 euro kopen om op die plek te laden. Heeft iemand
niet betaald, en geen geldige parkeervergunning dan wordt er beboet.
– Er wordt ook bekeurd wanneer er een vergunninghouder zone
Schilwijken staat die niet aan het laden is.


Een passant kan dit tegenwoordig niet meer zien; alles is digitaal.
We hopen dat Raambuurters met een elektrische auto zich dmv een app
organiseren tbv henzelf.

Voor gasten kan er gewezen worden op dit systeem; de bestaande
laadplekken in de Brinkgarage en in de Boreelgarage.

We hoeven dus geen hinder te verwachten van Binnenstad
vergunninghouders die laden. Zij zullen boete ontvangen en leren daar
weer van!

Het bestuur zal dit zetten op de website van de Raambuurt Vereniging.

De palen zijn eigendom van een commerciële partij. Die partij kan
waarnemen dat er aan “paalplakken” wordt gedaan. Blijven staan en niet
laden. Daar hebben zij geen belang bij en melden dat daarom bij de
Gemeente: actie ondernemen.

Een nieuwe aanvraag laadplek. De start van waar dan? Begint op papier
met een aantal keuzes zoals de kabels en leidingen in de grond of breedte
van de stoep. Een aanvraag in de Gieterijstraat zal daarom niet de voorkeur
hebben, er wordt eerst gekeken naar een betere plek in de buurt.

15 mei 2021

Het stand punt van de Raambuurt vereniging en het bestuur m.b.t. de actie tegen motoren overlast.

Via allerlei berichtgevingen in de tv, kranten, sociale of andere media kanalen, is er mogelijk een onduidelijkheid ontstaan over het standpunt van de Raambuurt vereniging m.b.t. de motoren overlast actie rondom de Willemina brug.

Het Bestuur van de Raambuurt vereniging heeft geen standpunt gevraagd aan al onze leden, en daarmee heeft de Raambuurt vereniging als geheel ook geen standpunt ingenomen.

Het Bestuur van de Raambuurt vereniging heeft zelf ook geen standpunt in genomen of gecommuniceerd m.b.t. de overlast motoren actie. Het bestuur heeft wel meegewerkt aan; het delen van de informatie over deze actie en het bestuur heeft de initiatiefnemers in de begin fase van dit initiatief geadviseerd over de mogelijkheden tot organisatie.

In algemene zin:
Wij als bestuur kunnen en willen geen mening of standpunt innemen en verkondigen. Als bestuur zijn wij er om de leden te informeren en om de leden hun meerderheidsstem kracht te geven. Het bestuur kan alleen na raadplegen van de leden de aangenomen meerderheidsstem uitspreken. De bestuursleden streven er naar om onze meningen en ideeën als privépersoon los te koppelen van onze bestuurstaken.

Mvg Mark-Jaap ten Hove

Buurthuis is weer gedeeltelijk open

Het Buurthuis is vanwege de corona maatregelen lange tijd gesloten geweest, nu er versoepelde maatregelen gelden, gaan we weer gedeeltelijk open.


Wat u hier van merkt

  • U zult weer verschillende mensen in het gebouw aanwezig zien.
  • Er worden weer lessen gegeven in
  • Er zijn weer kleine vergaderingen mogelijk
  • De summerfun zal naar alle waarschijnlijkheid wel door gaan, in aangepaste vorm


Er zullen nog geen kinderpartijen mogelijk zijn. Voor extra informatie kunt u altijd met ons contact opnemen via email

Raambuurt fietstocht

Het zomerseizoen is in zicht en daarmee, hopelijk, het mooie weer. Ook dit jaar organiseert de Raambuurt fietstochten. Genieten van natuur, frisse lucht, een gezellig gesprek en niet te vergeten, de benodigde beweging. Onderstaand informatie hoe u kunt deelnemen.

Dinsdagavond 3 april 
Inschrijven: vanaf 18.30u
Vertrek: 19.00u
Kosten (inclusief koffie): leden €2,-, niet-leden €3,-

Deelname voor gewone fietsen en e-bikes. De snelheid is circa 17 km/u, de afstand circa 25 km. Voor informatie kunt u terecht bij Wim Steegink, 06-49930766.

De volgende fietstochten vinden plaats op dinsdagavond 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli, -vakantie-, 28 augustus, 11 september, 25 september en op zondag 7 oktober.

We zien u graag!