Toekomst Senzorapand

Dit is een plan in uitwerking door het team “buitenruimte”. Geef hieronder een reactie of doe mee met de uitwerking.


Voor het Senzorapand zijn contacten gelegd met de voorzitter van de Holding Senzora en mensen van het Sied.

Op 18 oktober is hier samen overleg over.

In ieder geval wordt b.v. “tijdelijke bewoning” hier besproken en een kijkdag voor bewoners van de wijk in het pand (dus ook voor fotografie!!)

Geef een reactie