Nieuwsbrief Sluiskwartier – Nr. 6

Wij willen u graag informeren over de aanstaande sloopwerkzaamheden in het Sluiskwartier. Deze werkzaamheden maken deel uit van een groter herontwikkelingsproject dat tot doel heeft om de leefbaarheid en het gebruik van de ruimte in dit gebied te verbeteren.

Voortgang sloopwerkzaamheden
In de eerste fase van de sloop wordt het asbest uit de woningen verwijderd. Daar is eind maart mee gestart. Tijdens de asbestsanering is aanvullend asbesthoudend materiaal ontdekt dat moest worden onderzocht en verwijderd. Dat heeft extra tijd gekost. De asbestsanering wordt in juni afgerond.

Lees verder