Hoe werkt het bij de laadpalen in de Raambuurt?

Hoe werkt het bij de laadpalen in de Raambuurt?

– Deze plek is gereserveerd voor vergunninghouders zone Schilwijken.
– De grote regel is dat men nadat de auto is opgeladen de auto weer
verplaatst. Blijkt dat mensen te lang bij de laadpaal hangen (laadpaal
kleven) dan wordt een parkeerduur beperking ingesteld. De
verguninghouder mag dan maximaal 8 uur aaneengesloten op de plek
van de laadpaal staan de laden.
– Dan kan het zijn dat er geen vergunningplek Raambuurt meer
beschikbaar is, maar het parkeerterrein aan de Sluisstraat valt ook
onder de zone voor de vergunninghouders zone Schilwijken. Hier is
de parkeervergunning ook geldig.
– De parkeerwachten kunnen zien dat de auto vol is en dat er
vergunninghouder zone Schilwijken is, in eerste instantie volgt geen
boete, tenzij parkeerduur beperking.
– Heeft een auto geen geldige parkeervergunning dan kan deze een
dagkaart van 20 euro kopen om op die plek te laden. Heeft iemand
niet betaald, en geen geldige parkeervergunning dan wordt er beboet.
– Er wordt ook bekeurd wanneer er een vergunninghouder zone
Schilwijken staat die niet aan het laden is.


Een passant kan dit tegenwoordig niet meer zien; alles is digitaal.
We hopen dat Raambuurters met een elektrische auto zich dmv een app
organiseren tbv henzelf.

Voor gasten kan er gewezen worden op dit systeem; de bestaande
laadplekken in de Brinkgarage en in de Boreelgarage.

We hoeven dus geen hinder te verwachten van Binnenstad
vergunninghouders die laden. Zij zullen boete ontvangen en leren daar
weer van!

Het bestuur zal dit zetten op de website van de Raambuurt Vereniging.

De palen zijn eigendom van een commerciële partij. Die partij kan
waarnemen dat er aan “paalplakken” wordt gedaan. Blijven staan en niet
laden. Daar hebben zij geen belang bij en melden dat daarom bij de
Gemeente: actie ondernemen.

Een nieuwe aanvraag laadplek. De start van waar dan? Begint op papier
met een aantal keuzes zoals de kabels en leidingen in de grond of breedte
van de stoep. Een aanvraag in de Gieterijstraat zal daarom niet de voorkeur
hebben, er wordt eerst gekeken naar een betere plek in de buurt.

15 mei 2021