Buurtborrel

Dit is een plan in uitwerking door het team “ontmoeting”. Geef hieronder een reactie of doe mee met de uitwerking.


Raambuurt challenge

Uitwerking plan

Datum: januari 2018

Door: Taakgroep ‘ontmoeting’, Raambuurt.

Bonte buurtborrel in de Raambuurt

Er zijn vanuit de buurt diverse ideeën ingebracht om een ontmoeting tussen de buurtbewoners te faciliteren. Wij hebben veel van deze ideeën onder de codenaam ‘Stuif-es-in’ samengebundeld tot één structureel evenement.

Kern van het plan is dat we mensen willen samenbrengen op basis van een gedeelde liefhebberij want dat is uiteindelijk het beste lijmmiddel tussen mensen.

Waarom?

Dit plan is bedoeld om de ontmoeting te stimuleren tussen buurbewoners en zo gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van het verbouwde buurthuis.

Wat?

We willen een structurele avond creëren waar buurtgenoten elkaar op een actieve manier kunnen ontmoeten door gezamenlijk activiteiten te doen die ze leuk vinden en die door andere buurtbewoners worden opgezet. In eerste instantie zal deze avond maandelijks worden georganiseerd, maar bij voldoende belangstelling zou dit tweewekelijks of zelfs wekelijks kunnen plaatsvinden.

De activiteiten die plaats zullen vinden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen die een activiteit op poten willen zetten en in goede banen willen leiden. Een eerste inventarisatie leert ons dat hiervoor voldoende kandidaten beschikbaar zijn.

Voorbeelden van activiteiten zijn die genoemd zijn: poolbiljarten, tafelvoetbal, klaverjassen of andere kaartspellen, bordspellen, of het delen van muziek. Alle buurbewoners zullen worden uitgenodigd een activiteit die zij zelf leuk vinden te gaan organiseren. Hierbij is het belangrijk dat er ook organisatoren zijn die bereid zijn om mensen die de activiteit nog niet beheersen het te leren.

Een activiteitencommissie zal zich bezighouden met het mobiliseren en faciliteren van organisatoren en zal er voor zorgen dat de verschillende activiteiten elkaar niet storen. Ook zullen zij de bar bemannen en het buurthuis openen en sluiten.

Buurtgenoten die hapjes willen verzorgen zullen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld.

De aanwezigen zullen zelf hun drankjes afrekenen waarin een kleine toeslag zal worden opgenomen voor de hapjes.

Ongeveer een week voor elke avond zal bekend zijn welke activiteitentrekkers die avond klaar zullen zitten met hun activiteit en zal dit via e-mail en website gecommuniceerd worden. We kunnen een organisator uiteraard niet garanderen dat er belangstelling voor zijn of haar activiteit zal zijn.

Buurtbewoners worden aangespoord om iemand mee te nemen naar de avond.

Middels een flyeractie zal de hele buurt op de hoogte gebracht worden van deze avonden en zullen zij worden aangespoord om ook zelf eens iets op poten te zetten.

Is er draagvlak?

Daar gaan we achter komen door het een aantal keer te organiseren.

Wie doet wat en met wie?

We zullen de eerste drie bijeenkomsten organiseren met een team van vrijwilligers die het buurthuis openen, de bar bemannen en de afsluiting verzorgen. Dit zijn: Nicolette Verkooij, Henk Bennink en Wim Thijssen.

Wim maakt een poster voor op het raam van het buurthuis en zal de communicatie verzorgen. De flyers zullen we gezamenlijk bezorgen.

Welke buurtgenoten missen we nog?

We missen niemand want ze worden allemaal benaderd.

We zullen proberen om ook de jongeren te bereiken via het poolbiljart en de voetbaltafel.

Wat gaat het kosten?

Voor het opzetten van de eerste drie avonden is de volgende inschatting gemaakt:

   • Voetbaltafel van goede kwaliteit: € 500
   • Tafeltennistafel met batjes en ballen: € 300
   • Bordspellen: € 100
   • Huur buurthuis: 3 x €50 = € 150
   • Flyers en posters: € 50
   • Totaal budget: € 1100, opdeelbaar indien totaalbudget wordt overschreden.

Geef een reactie