De teams

Thema’s

Door een voorbereidingsgroep zijn alle binnengekomen ideeën ingedeeld in drie hoofdthema’s:

  • Een veilige en leefbare buurt
  • Een duurzame buurt
  • Ontmoeting en sociale samenhang

Elk team, bestaande uit ongeveer acht buurtbewoners, zal worden begeleid door een teamcoach uit de voorbereidingsgroep. Voor het team ‘veilig en leefbaar’ is dat Ali Wittink (aliwitting@kpnmail.nl), voor het team ‘duurzaamheid’ is dat Robert Jansen (rjo_jansen@yahoo.com) en voor het team ‘ontmoeting’ is dat Wim Thijssen (wimt@me.com).

De drie teams zullen los van elkaar samenkomen om de plannen uit te werken. Ergens deze winter zullen de plannen worden gepresenteerd en zal er worden gekozen welke plannen in aanmerking komen voor een financiering vanuit het potje voor de Wijkaanpak. Voor de jaren 2017-1018 is er totaal een bedrag van ongeveer € 16.000 beschikbaar.

Teambijeenkomsten

De teams komen regelmatig bij elkaar in het buurthuis. Wil je meedoen? Meld je dan even bij de teamcoach.