De plannen

Op deze pagina vind je alle plannen ‘in uitwerking’. Heb je ideeën? Geef dan een reactie onder aan de pagina. Wil je meedoen? Neem dan contact op met de teamcoach.

Team “buitenruimte”

Het team heeft uit de ruwe ideeën de volgende plannen samengesteld:

Presentatie op de Nieuwjaarsreceptie op het gebied van:
Veilige en prettige buitenruimte
1. Andere manier om plastic aan de straat te zetten i.v.m. zwerfafval:
    Dit speelt vooral in de straten waar men nergens aan een hekwerk de zakken
    kan ophangen. We willen aan een aantal straatlantaarns haken laten
    bevestigen zodat de zakken niet meer overal heen kunnen waaien en/of kapot
    gereden worden met als resultaat veel zwerfafval!
    Om de bewoners hierin mee te krijgen willen we, als ludieke actie, bij
    De bewoners een verzamelzak voor plastic met een leuk kaartje gaan aanbieden
    en wijzen op de (o zo simpele)oplossing!
2. Nieuwe bankjes in de speeltuin + nieuwe speeltoestellen
    De nieuwe bankjes zijn gelukkig al gerealiseerd. Wat betreft nieuwe
    speeltoestellen, onze wijk is pas in 2022 aan de beurt. Er worden wel een
    paar kleine dingen aangepakt zoals boomwortels verwijderen, één van de
    paddenstoelen vastzetten, bouten vervangen, maar dat is het. Om toch het
    geheel een mooie uitstraling te geven lijkt het ons een goed idee om op
    zaterdag 14 april vanaf 15.00 uur samen aan de slag te gaan en een voorjaars
    schoonmaak te houden! We gaan dus ouderwets soppen, dweilen, boenen en
    harken! En dit kunnen we natuurlijk samen met onze kinderen doen.
    We kunnen dan de tafeltennistafel en de speeltoestellen schoon maken,
    de grond egaliseren, rommel opruimen enz.
    Om daarna gezellig in het buurthuis na te kletsen en met elkaar nog iets te
    drinken. En tot slot voor de kinderen pannenkoeken!
3. Chicanes in de Raamstraat om snelheid te beperken
    Het blijft lastig om dit aan te pakken maar als bewoners kunnen we dit
    natuurlijk wel op een ludieke manier zichtbaar maken en de aandacht op
    vestigen! We willen hier de kinderen uit de buurt bij betrekken b.v. door
    tijdens de Summerfun het thema “Verkeer” op te pakken. De kinderen
    kunnen dan ludieke borden maken die we in de straat plaatsen, met gekke
    dieren erop! En we kunnen ze overal met stoepkrijt heel groot 30 km laten
    krijten.
4. Trap(trede) realiseren naar grasveld Laboratoriumplein in de hoek bij het
    Buurthuis
    Hiervoor is vanuit beheer en stedenbouw een akkoord voor gegeven. In het
    voorjaar wordt er samen gekeken wat er nodig is om een traptrede mogelijk
    te maken! Dus bij ons volgende buurtfeest kan iedereen, van jong tot oud,
    gemakkelijk op het grasveld komen!
5. Oplossing voor scooters op stoep in de Bergpoortstraat
    Dit kunnen we melden bij Andries Hamstra, senior toezichthouder in de wijk,
    tel: 0570-140570

Team “ontmoeting”

Het team heeft uit de ruwe ideeën drie concrete plannen samengesteld:

Team “duurzaamheid”

Raambuurt Challenge (www.WijDeventer.nl): Werkgroep Duurzaamheid
Januari 2018: Stand van zaken en plannen
De ideeën die tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2017 zijn genoemd (zoals windmolens, regenwaterafkoppeling, zonnepanelen, laadpalen, inzamelen GFT) zijn door de werkgroep uitgebreid besproken en onderzocht. We kwamen tot de conclusie dat op dit moment deze ideeën niet haalbaar zijn of dat er onvoldoende draagvlak voor is. Tijdens ons onderzoek naar het inzamelen van GFT kwamen we in contact met DeventerEnergie.nl. Met deze partij, die zich richt op het duurzaam omgaan met energie, zijn we verder in gesprek gegaan.
We hebben gekozen voor Energie besparing in de vorm van:
1. Minder warmte verlies, dus isoleren, lagere kamertemperatuur?
2. Minder elektriciteitsverbruik, minder verlichting aan, ledverlichting.
3. Aansluiten aan bij “Deventer energieneutraal in 2030”.
Het belangrijkste is: Bewoners geïnteresseerd en bewust maken in het efficiënt gebruik van energie of het tegengaan van verspilling van energie.
Voorlopig plan van aanpak:
1. Informatiebijeenkomst bewoners van de Raambuurt. Een gezellige/feestelijke bijeenkomst ingericht met stands voor informatie, presentaties en ondersteuning van Deventer Energie. Eventueel een energiespel of Energiequiz opzetten en spelen.
2. Inventarisatie waar bewoners interesse in hebben / meer informatie over willen hebben.
3. Bijeenkomst samen met de werkgroep Ontmoeting en sociale samenhang organiseren?
4. Buurthuis te klein? Misschien een ruimte in het Senzora complex? Welke rol kan Davo hier in spelen?
Onderwerpen die we onder de aandacht kunnen/willen brengen zijn:
1. Inzicht in het energieverbruik d.m.v. voorbeelden van een woning die is geïsoleerd en/of andere energiebesparende maatregelen heeft toegepast.
2. Infrarood warmtebeelden gebruiken om het warmteverlies zichtbaar te maken.
3. In beeld brengen van de energie labels van de woningen in de Raambuurt. Wat je kunt doen om een gunstiger label te krijgen.
4. Wooncoach van Deventer Energie inzetten om in individuele situaties te adviseren.
5. Collectief inkopen?
6. Digitaal platform waarop informatie voor iedereen te halen is. E-mail adressen verzamelen voor informatie nieuwsbrief.
7. Last, but not least, er moet een betrokken groep mensen zijn en blijven die de kar trekken. Zijn er nog mensen die willen helpen om deze kar te trekken?
8. Wie wil zijn woning beschikbaar stellen als model/proef woning?