Algemene ledenvergadering – 27 juni

Het bestuur nodigt u uit voor een Algemene ledenvergadering op
woensdagavond 27 juni 2018 in ons gebouw aan de Werfstraat 1.
Inloop vanaf 19.30 uur, de vergadering zal beginnen om 20.00 uur.
Het enige agendapunt zal het Senzoracomplex zijn. Het bestuur wil
proberen in beeld te krijgen wat de mening is van haar leden. Omdat de
vereniging 150 leden heeft, heeft zij de mogelijkheid om belangrijke
standpunten neer te leggen.
Het bestuur stelt het zeer op prijs als u uw opmerkingen op schrift wilt
stellen en vóór de vergadering digitaal met ons wilt delen via
info@raambuurt.nl.
Tevens is het voor het bestuur erg handig om van leden te horen
waarovervan zij specifieke kennis hebben. De Raambuurtvereniging kan
daar dan gebruik van maken op een moment dat op dat vakgebied hulp
nodig is. U kunt dat tevens melden via info@raambuurt.nl.
Graag zien we u op de ALV (deze is alleen toegankelijk voor leden).
Met vriendelijke groet,
Catrien den Exter van den Brink, voorzitter